Jak obserwować zawody?

6 sierpnia 2016
09:58
czytaj więcej...

Na mapach załączonych poniżej zaznaczyliśmy dwa miejsca: pierwsza pokazuje bramę wjazdową na płytę lotniska w okolicy terminala Portu Lotniczego Radom, na parkingu którego można pozostawić samochód i stamtąd obserwować rozgrywane konkurencje. Druga mapa pokazuje okolice bramy wejściowej dla publiczności na lotnisko od strony Małęczyna.